Şiddet Nedir?

Şiddet : Bir bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak zarar görmesine veya acı çekmesine sebep olan, tehdit, baskı ve kontrol içeren her türlü davranış.
 
Şiddetin Türleri
 
  • Fiziksel Şiddet : Şiddete maruz kalan kişinin fiziksel olarak zarar görmesine neden olan şiddet eylemleridir. İtmek veya vurmak üzere el kaldırma, tokat, tekme, kesici/delici aletlerle tehdit ve/veya yaralama, işkence, bireyin sağlıksız koşullarda yaşamasına neden olma, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak gibi şiddet eylemleri fiziksel şiddet olarak nitelendirilir. Fiziksel şiddetin en yaygın örneklerinden birisi, kadının evli, ayrılmış ya da boşanmış olduğu eşi ya da akrabaları tarafından şiddete uğramasıdır. Fiziksel şiddet, görünür yaralanmalara neden olmayan ya da bedenin görünür yerlerinde izler bırakmayan şekillerde de olabileceği için fark edilmesi zaman alabilmektedir.
  • Psikolojik Şiddet : Bireyi duygusal açıdan baskı altına alan, psikolojik olarak zarar görmesine neden olan şiddet içerikli davranış ve tutumların tümü psikolojik şiddet olarak tanımlanır. Bağırma, küfür, tehdit, hakaret, aşağılama, küçümseme, kıskançlık bahanesi ile bireyin ilişkilerini ve giyimini denetleme, evden çıkmasını yasaklama ve kendini geliştirmesini engelleme davranışları psikolojik şiddet eylemleri altında yer alır.
  • Cinsel Şiddet : Aralarında evlilik ilişkisi bulunsa dahi bireylerden birinin istemediği yerde, zamanda ve şekilde cinsel ilişkiye zorlanması cinsel şiddet olarak tanımlanır. Sözlü, yazılı veya sanal yollarla (telefon, internet veya mektup vb.) iletilen rahatsız edici, cinsel içerikli tüm mesajlar ve eylemler cinsel şiddet kapsamında yer alır.
  • Ekonomik Şiddet : Şiddete maruz kalan kişiyi ekonomik anlamda sınırlandıran, baskı altına alan, bireyi zorla çalıştırmak veya çalışmasına engel olmak, elindeki parayı gasp etmek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda fikrini sormadan harekete geçmek gibi davranışlar ekonomik şiddet olarak değerlendirilir.
  • Dijital Şiddet : Teknolojiyi ve elektronik iletişim araçlarını kullanarak bir bireyin ya da grubun zarar görmesini hedefleyen davranışlar siber şiddet olarak değerlendirilir. Siber şiddet, telefon mesajları, sosyal medya hesapları ve/veya forumlar gibi çok çeşitli iletişim yolları üzerinden uygulanabilir. Siber zorbalık olarak da bilinen siber şiddet, özellikle gençler arasında yaygın olarak görülür ve oldukça tehlikelidir.
 
Aile İçi Şiddet
İstanbul Sözleşmesi’ne (Ağustos, 2014) göre aile içi şiddet, şiddeti uygulayan ile şiddete maruz kalan kişinin şu an aynı evde kalıp kalmadığına bakmaksızın, şu anki ya da daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında gerçekleşen tüm şiddet eylemlerini kapsar. Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; eşlerden birinin diğerine, çocuklarına ya da evde yaşayan diğer akrabalarına uyguladığı, aynı evde yaşayan akrabalardan birinin evdeki diğer bireylere uyguladığı ya da kendi isteği ile ya da mahkeme kararı ile ayrı yaşadığı halde bir eşin diğer eşe uyguladığı tüm şiddet içerikli davranışları ‘aile içi şiddet’ olarak tanımlamıştır. Sabancı Üniversitesi, yukarıda belirtilen her iki tanıma da bağlı kalarak aile için en geniş tanımı kabul eder. Bireyin kendisine yakın hissettiği ve aile dediği tüm ilişkileri; evlilik bağı olup olmadığına, ilişkinin devam edip etmediğine, ilişki türünün eşler veya ebeveyn-çocuk arasında olup olmadığına bakmaksızın ve cinsiyet kimlikleri ile cinsel yönelimler arasında fark gözetmeksizin kapsam dâhilinde tutar.