AİŞ Komitesi

Aile İçi Şiddete Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komitesi
 
Aile içi şiddetle mücadele etmek ve tüm SU mensuplarına destek olmak amacıyla Aile İçi Şiddete
Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komitesi (AİŞ Komitesi) çalışmalar yürütmektedir. AİŞ
Komitesi, aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefler. Komiteye yapılan tüm
başvuruları değerlendirir, takip eder ve aile içi şiddete maruz kaldığını düşünen tüm çalışanlarına
ve öğrencilerine gerekli desteği (güvenlik, psikolojik, disiplin uygulamaları ve diğer konularda)
sağlamayı hedefler.
 
AİŞ Komitesi üyeleri;
 

   • Ayten Sönmez-Diller Okulu Temsilcisi

   • Begüm Acar-Gender Forum Temsilcisi

   • Elçin Tunalıoğlu-Hukuk Danışmanı

   • İdil Şeker-İnsan Kaynakları Direktörü

   • Haldun Kaban-Satınalma ve Destek Hizmetler Direktörü

   • Hülya Adak-SSBF Temsilcisi

   • Gamze Şekerci Kuka-BAGEM Temsilcisi

   • Kemal Egemen-Güvenlik Yöneticisi

   • Melsa Ararat-YBF Temsilcisi

   • Merve Kabukçu-Öğrenci Temsilcisi

   • Zehra Sayers-TGD Direktörü

 
AİŞ Komitesi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 
Aiş Komitesi’nin Çalışma İlkeleri Nelerdir?
Komiteye başvurularda gizlilik ve gönüllülük ilkesi esastır. Başvuru yapan bireyin kimliği ve
olaya özgü detaylar gizlilik ilkesince korunur ve destek mekanizmalarının işlemesi için başvuran
kişinin gönüllü olması gerekir. Bir başka deyişle sürecin başlatılması ve sürdürülmesinde
başvuran kişinin isteği ve onayı olması gerekir.
 
Aiş Komitesi’ne Kimler Başvurabilir?
Aile içi şiddete uğradığını, tanıklık ettiğini düşünen Sabancı Üniversitesi’nin tüm öğrenci ve
çalışanları bilgi almak için ya da destek mekanizmalarını harekete geçirmek için başvuruda
bulunabilir.
 
Komiteye başvuru yapmak ya da sorularınızı iletmek için:
  • ais-komite@sabanciuniv.edu e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Kişiler bilgilerinizi paylaşmadan sorularınızı iletebileceğiniz online başvuru formunu kullanabilirsiniz.
 
SU Aile İçi Şiddet Belgeleri
  • Sabancı Üniversitesi Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.
  • Aile İçi Şiddete Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komitesi’nin (AİŞ Komitesi) tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.
 
Aile İçi Şiddete Maruz Kaldığınızı Düşünüyorsanız Atabileceğiniz Adımlar Nelerdir?
  • Sabancı Üniversitesi Aile içi Şiddete Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesini okumak.
  • Durumla ilgili olarak güvenilen bir kişiden (akademik danışman, dekan, idari amir,BAGEM uzmanı vb.) yardım istemek.
  • Destek almak ve haklarını öğrenmek için AİŞ Komitesi ile iletişime geçmek.
  • Mümkün olan durumlarda kanıt olarak kullanılabilecek belgeleri tutmak (sağlık raporu, mahkeme kararı, her türlü sesli, görsel ve yazılı materyaller, mesajlaşmalar, ekran görüntüsü, vb.)
  • Fiziksel güvenlik söz konusu ise şiddet uygulayan kişiden ve şiddet içeren durumdan mümkün olduğunca uzaklaşmak ve güvenli bir yere ulaşmak.
  • Acil bir durum söz konusu ise kolluk kuvvetleri ile iletişime geçmek.